Què són els Fulls d’Història?

El període històric de Sant Cebrià que abasta de l’any 1019 al 1714 té una característica molt particular: el gran secret que sempre l’ha envoltat i la manca de referències documentals dels fets que s’hi van desenvolupar. Per tant, la informació que ens arriba és molt fragmentada i fruit de les diverses interpretacions que es poden donar als fets tangencials coneguts. Aquestes informacions perifèriques són les que lentament van tancar els cercles que emmarquen els fets que realment es van produir.

Els Fulls d’Història tenen per objectiu treure a la llum aquestes dades inconnexes que sistemàticament ens van anar arribant. Posteriorment nous avenços de la investigació permetran tancar els cercles del coneixement de cada un dels fets estudiats.

Volem donar informació també demanem a tots els estudiosos en aquests temes la seva col·laboració. L’objectiu és aclarir el més aviat possible la particular actuació del Sant Ofici de la Inquisició a Sant Cebrià. El compromís assumit en el pacte de 1714 per la gent de Sant Cebrià ha estat respectat. El secret ha estat mantingut fins a la fi del mil·lenni, com estava establert.

Ha estat relativament fàcil arribar a conèixer els fets ocorreguts dintre de la vall. Aquests fets han quedat recopilats en el llibre La Inquisicióa Sant Cebrià, però encara són nombrosos els punts foscos que resten per esbrinar. Aquests punts foscos ocuparan les nostres investigacions actuals i futures.

Fulls d’història:

L’esperit de Catalunya

El monestir de Sant Pol

Can Matas

Els pous de llances

Els homes d’armes

15 de maig

L’inici del condomini

1 d’octubre de 2017 a Sant Cebrià de Vallalta